chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
EUR
Francja
Wstępny PMI przetwórstwa
Lipiec
48.6
48
48.3
02:00
EUR
Francja
Wstępny PMI usług
Lipiec
50.3
49.5
49.9
02:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI przetwórstwa
Lipiec
53.7
53.5
54.5
02:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI usług
Lipiec
54.6
53.2
53.7
03:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI przetwórstwa
Lipiec
51.9
52
52.8
03:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI usług
Lipiec
52.7
52.3
52.8
03:00
EUR
Włochy
Zamówienia przemysłowe m/m
Maj
-2.8%
-
0.9% R (1.0%)
03:00
EUR
Włochy
Zamówienia przemysłowe r/r
Maj
-4.2%
-
-11.3%
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż przemysłowa m/m
Maj
-1.10%
-
2.10%
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż przemysłowa r/r
Maj
-2.70%
-
0.10%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Przetwórstwo CIPS
Lipiec
49.1
50
52.1
03:30
GBP
Wielka Brytania
Usługi CIPS
Lipiec
47.4
49.2
52.3
04:00
EUR
Włochy
Sprzedaż detaliczna m/m
Czerwiec
0.3%
0.2%
0.1%
04:00
EUR
Włochy
Sprzedaż detaliczna r/r
Czerwiec
-1.3%
-
-0.5%
05:00
EUR
Włochy
Bilans handlowy z krajami spoza UE
Czerwiec
3.46 mld EUR
-
3.26 mld EUR
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna m/m
Maj
0.2%
0.0%
0.8% R (0.9%)
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m
Maj
0.9%
0.3%
1.3%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
1.5%
1.4%
1.5%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
0.2%
0.1%
0.4%
07:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
0.0%
0.0%
0.3%
07:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
2.1%
2.0%
2.1%
08:45
USD
Stany Zjednoczone
Wstępny PMI przetwórstwa
Lipiec
52.9
51.6
51.3
02:00
Wstępny PMI przetwórstwa
FrancjaEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
48.6
Prognoza
48
Poprzednio
48.3
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
02:00
Wstępny PMI usług
FrancjaEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
50.3
Prognoza
49.5
Poprzednio
49.9
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze usług. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
02:30
Wstępny PMI przetwórstwa
NiemcyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
53.7
Prognoza
53.5
Poprzednio
54.5
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek przedwstępny.
02:30
Wstępny PMI usług
NiemcyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
54.6
Prognoza
53.2
Poprzednio
53.7
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek wstępny.
03:00
Wstępne PMI przetwórstwa
strefa euroEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
51.9
Prognoza
52
Poprzednio
52.8
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
03:00
Wstępne PMI usług
strefa euroEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
52.7
Prognoza
52.3
Poprzednio
52.8
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
03:00
Zamówienia przemysłowe m/m
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
-2.8%
Prognoza
-
Poprzednio
0.9% R (1.0%)
Dane odnoszą się do nowych zamówień i mierzą rozwój zamówień każdego typu na otrzymane dobra z przedsiębiorstw przemysłowych od klientów wewnętrznych i zewnętrznych po obecnych cenach. Zbierane są poprzez badanie przedsiębiorstw wybranych na podstawie aktywności gospodarczych. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Badanie są firmy z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Zamówienia przemysłowe r/r
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
-4.2%
Prognoza
-
Poprzednio
-11.3%
Dane odnoszą się do nowych zamówień i mierzą rozwój zamówień każdego typu na otrzymane dobra z przedsiębiorstw przemysłowych od klientów wewnętrznych i zewnętrznych po obecnych cenach. Zbierane są poprzez badanie przedsiębiorstw wybranych na podstawie aktywności gospodarczych. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Badanie są firmy z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Sprzedaż przemysłowa m/m
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
-1.10%
Prognoza
-
Poprzednio
2.10%
Dane zbierane są na podstawie badań wybranych na podstawie aktywności gospodarczych w przetwórstwie. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Bada się przedsiębiorstwa z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Sprzedaż przemysłowa r/r
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
-2.70%
Prognoza
-
Poprzednio
0.10%
Dane zbierane są na podstawie badań wybranych na podstawie aktywności gospodarczych w przetwórstwie. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Bada się przedsiębiorstwa z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
03:30
Przetwórstwo CIPS
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Lipiec
Obecnie
49.1
Prognoza
50
Poprzednio
52.1
Miesięczna ocena aktywności produkcyjnej i przyszłe spojrzenie. Badanie jest porównywalne z badaniem US ISM, podobnie bazowane na opiniach dyrektorów firm produkcyjnych. Managerowie ds. zakupów pytani są o przyszłe zapotrzebowanie i dostosowanie zamówień w stosunku do materiałów. Indeks sumuje opinie tych dyrektorów i daje obraz przyszłości sektora produkcyjnego. Indeks jest prezentowany jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości powyżej 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Odczyty poniżej 50 oznaczają natomiast, że przyszły obraz jest mniej korzystny.
03:30
Usługi CIPS
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Lipiec
Obecnie
47.4
Prognoza
49.2
Poprzednio
52.3
Usługi CIPS (Instytut Członkowski Zakupów i Zaopatrzenia): Miesięczna ocena brytyjskiego sektora usług, który bierze pod uwagę rezultat biznesowy. Badanie prowadzone jest wśród dyrektorów sektora transportu i komunikacji, pośrednictwa finansowego, usług biznesowych, usług osobistych, usług komputerowych i IT, hoteli i restauracji. Managerowie zakupów pytani są o przyszłe zapotrzebowanie i dostosowanie zamówień w stosunku do materiałów. Indeks jest prezentowany jako indeks od 1 do 100. Wartości powyżej 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Odczyty poniżej 50 oznaczają natomiast, że przyszły obraz jest mniej korzystny.
04:00
Sprzedaż detaliczna m/m
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.3%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.1%
Indeks mierzy miesięczne zmiany w wartości sprzedaży w największych firmach detalicznych. Wartość sprzedaży jest definiowana jako całkowita kwota potrącona od konsumentów włącznie z VATem, odsetkami za sprzedaż ratalną oraz dodatkowymi opłatami za dostawę, ale odliczając zniżki. Całkowita próba zawiera ok. 8 000 firm rozproszonych na 16 000 centrów sprzedaży w terytorium kraju w celu zagwarantowania reprezentacji głównych stref geograficznych w próbie. Badanie pokrywa także duże firmy sprzedaży detalicznej. Są to domy towarowe, sklepy sieciowe i spółdzielnie z 20 lub więcej pracownikami. Sklepy ze stałymi zniżkami i małe sklepy również zawarte są w tym badaniu. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:00
Sprzedaż detaliczna r/r
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
-1.3%
Prognoza
-
Poprzednio
-0.5%
Indeks mierzy miesięczne zmiany w wartości sprzedaży w największych firmach detalicznych. Wartość sprzedaży jest definiowana jako całkowita kwota potrącona od konsumentów włącznie z VATem, odsetkami za sprzedaż ratalną oraz dodatkowymi opłatami za dostawę, ale odliczając zniżki. Całkowita próba zawiera ok. 8 000 firm rozproszonych na 16 000 centrów sprzedaży w terytorium kraju w celu zagwarantowania reprezentacji głównych stref geograficznych w próbie. Badanie pokrywa także duże firmy sprzedaży detalicznej. Są to domy towarowe, sklepy sieciowe i spółdzielnie z 20 lub więcej pracownikami. Sklepy ze stałymi zniżkami i małe sklepy również zawarte są w tym badaniu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
05:00
Bilans handlowy z krajami spoza UE
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
3.46 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
3.26 mld EUR
Główna liczba, wyrażana w bilionach Euro, jest wartością eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej minus wartość importu z tych krajów. Pozytywna wartość wskazuje na nadwyżkę handlową, podczas gdy negatywna wartość to deficyt.
07:30
Sprzedaż detaliczna m/m
KanadaCAD
Okres
Maj
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.0%
Poprzednio
0.8% R (0.9%)
Szacunki sprzedaży detalicznej, uzyskiwane od sprzedawców detalicznych, są kluczowym wskaźnikiem miesięcznym zakupów konsumenckich w Kanadzie. Ponadto, sprzedaż detaliczna jest ważnym składnikiem Produktu Krajowego Brutto, który mierzy kanadyjską produkcję. Szacunki sprzedaży detalicznej nie zawierają żadnej z form sprzedaży bezpośredniej, które pomijają sklepy detaliczne, np. sprzedaż door-to-door, sprzedaż za pomocą automatów, sprzedaż gazet lub magazynów bezpośrednio przez drukarzy lub osoby publikujące oraz sprzedaż przez kluby książki lub płytowe. Sprzedaż detaliczna przez Internet zawarta jest w tym badaniu tylko jeżeli jest wykonywana przez taką samą strukturę prawną jak firmy detaliczne. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m
KanadaCAD
Okres
Maj
Obecnie
0.9%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
1.3%
Pokazuje zmiany w całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym z wyłączeniem samochodów osobowych. Sprzedaż samochodów osobowych zajmuje ok. 20% całej Sprzedaży Detalicznej, ale ma tendencję do bycia bardzo zmienną i zniekształcają bazowy trend. Dane bez samochodów są w związku z tym uznawane za lepszą skalę trendów wydatkowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Czerwiec
Obecnie
1.5%
Prognoza
1.4%
Poprzednio
1.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.1%
Poprzednio
0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.0%
Prognoza
0.0%
Poprzednio
0.3%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Czerwiec
Obecnie
2.1%
Prognoza
2.0%
Poprzednio
2.1%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
08:45
Wstępny PMI przetwórstwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Lipiec
Obecnie
52.9
Prognoza
51.6
Poprzednio
51.3
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics. Jest to wstępna ocena.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku